Suusataja koodeks

Suusatamist ja lumelauasõitu võib nautida väga erineval moel kuid ole alati tähelepanelik teiste suhtes ja ole teadlik, et mäest alla liuglemine on seotud riskiga. Loe tähelepanelikult järgnevat meelespead, mida USA-s nimetatakse “Your responsibility code” ja mis on mõnedes osariikides seaduse jõus. Pea meeles ja kasuta alltoodut.

  • Säilita kontrolli oma liikumise üle ja ole alati valmis peatuma või -mööduma teistest inimestest või objektidest.
  • Inimesed, kes asuvad Sinust allpool omavad alati õigust oma liikumissuunale. Sinu kohustus on vältida ohtu.
  • Sa ei tohi peatuda kohas, kus sa takistad teiste liikumist või kui sind ei ole ülevalt näha.
  • Alati , kui sa hakkad liikuma või liitud laskujatega, vaata üles ja arvesta teistega.
  • Aita peatada libisema pääsenud varustus.
  • Jälgi kõiki hoiatussilte ja märgistusi. Hoidu suletud radadest ja – sõidualadest.
  • Enne mistahes tõstuki kasutamist, pead olema teadlik kuidas toimub ohutu peale istumine, sõit ja mahatulek.

Kas suusatamine ja lumelauasõit on ohtlikud.

Suusatamine ja lumelauasõit ei ole ohtlikum, kui mistahes energiline tegevus ja on sageli ohutum paljudest tavaspordi aladest. Ohtlikkuse taset on võimalik alandada füüsilise vilumuse omandamise- ning praktikaga. Jah, risk on olemas, kuid mingis mõttes on nimelt risk see, mis paneb paljud inimesed tegelema just selle alaga.

Statistika annab alljärgnevad numbrid:
1995 aastal, National Safety Council andmetel, uppus paadisõidul, ujudes või mõne muu veespordialaga tegeledes USA-s 4500 inimest . See teeb 17 surmajuhtumit ühe miljoni osavõtja kohta. Jalgrattasõidul oli 900 surmajuhtu, mis teeb 7,1 surmajuhtu miljoni osavõtja kohta. Samas oli aastal 1995, National Sporting Goods Association (NSGA) andmetel, USA-s 9,2 miljonit suusatajat ja 2,8 miljonit lumelaudurit, kokku 12 miljonit osavõtjat. Samal aastal oli 35 suusatajate/lumelauasõitjate surmaga lõppenud õnnetust. See teeb 2,9 juhtu miljoni osavõtja kohta ja kuna sel aastal oli 54 miljonit visiiti, siis tuleb arvutuslik surmaga lõppev õnnetuste arv 0,65 ühe miljoni visiidi kohta.

Kuigi alljärgneva kohta ei ole võrdlevat statistikat, aitab ta siiski mõista perspektiivi.

42000 ameeriklast hukkub autoavariides, 22000 ameeriklast mõrvatakse, 13000 osaks langeb surm erineval moel, mis sisaldab, 300 juhtumit vannis, 6500 juhtumit läbi mürgistuse, 800 inimest hukkub langevate objektide läbi, 2900 inimest lämbub toidu kätte, 2500 inimest hukkub ravimisel. The National Severe Storms Laboratory andmetel sureb igal aastal USA-s välgutabamusest 89 inimest.

Antud kirjatükk ei ole kirjutatud hulljulguse süstimiseks vaid aitab, levinud üledramatiseerimise kõrval, olukorda kainelt hinnata.